Välj rätt bandsågblad till din bandsåg

Som i de flesta fall handlar slutresultatet till stor del om vad det är för verktyg som används, inte minst vid val av bandsåg och blad. Att exempelvis försöka såga en mindre profil med ett grovtandat bandsågsblad ger sällan önskat resultat. Det finns flera faktorer att ta hänsyn till när du ska välja det ultimata sågbladet. Här kommer några tips.

Olika typer av bandsågblad till din bandsåg

Materialet på sågbladet är det första steget i processen att välja bandsågblad. Det vanligaste och även mest rekommenderade för stålbearbetning är typen M42 Bimetall. Detta är ett koboltlegerat sågblad tillverkat av HSS-snabbstål. Kobolt M42 som material ger en bra värmebeständighet samt ger en ökad livslängd. M42 Bimetall-sågblad lämpar sig därför för tuff produktionssågning och seriell kapning i alla typer av stål.

Bandsågbladen av typen (VN) 0° passar alla typer av metaller och är framförallt bra för kapning av profiler. Sågbladen lämpar sig bra för sågning av lättare solida material, tunnväggigt gods och även icke järnhaltiga material. De ståltyper som lämpar sig bra är härdningsstål, automatstål, fjäderstål, kallarbetsstål, seghärdat stål samt rostfritt stål.

Bandsågbladen av typen (VI) 8° passar också för alla typer av metaller och lämpar sig bäst för solida material med en kapbredd över 100 mm. Minsta bredd för dessa blad är 27 mm. De ståltyper som lämpar sig bra är byggstål, härdningsstål samt olegerade verktygsstål.

Välj rätt längd på bandsågblad till din bandsåg

Sågbladets längd beror helt och hållet på den aktuella maskinen, det brukar då stå på antingen maskinen eller i tillhörande manual. Om information om längden saknas är det säkraste sättet att få reda på längden att klippa upp sågbladet som sitter i maskinen och mäta detta. Att mäta bladet när det fortfarande sitter i sågen ger tyvärr inte lika pålitliga resultat.

Sågbladets bredd – Bredden brukar för sågblad till horisontella sågar oftast vara bestämd, medan den för vertikala sågar kan vara något mer flexibel. Fördelen med ett bredare blad är att stabiliteten ökar, ett tunnare blad gör det dock enklare vid kontursågning.

Sågbladets tandning – Tandning mäts i tänder per tum (TPI) och innebär vilket avstånd det är mellan sågbladets tänder. Det finns två olika varianter av tandning:
– Konstant tandning innebär att tänderna har samma avstånd till varandra över hela bladet.