Bandsåg, cirkelsåg, kap-och gersåg och annat. Vilken ska man använda?

För många kan det kännas krångligt att välja rätt såg för att få till ditt hobbyprojekt hemma eller produktionen på företaget. Men det är i själva verket ganska logiskt att hålla koll på de olika sorterna och att välja rätt. Här nedan följer de vanligaste sågtyperna och dess främsta egenskaper samt användningsområden:

Bandsåg är en såg med ett tunt band som blad och tillåter väldigt hög precision vid kap och snitt på olika material. Exempelvis finns klingor som kapar olika material som trä, plast och metall. Bandsågen finns även i flertalet olika storlekar, från en stationär bandsåg för industrier till mindre bordsmonterade sågar.

Bordcirkelsågen används framförallt för att göra kap med hög precision. Den är också anpassningsbar för att få till klingans höjd och vinkel precis som du vill ha den. Bordcirkelsågen kan användas till trä, spånskivor, plywood och även plast. Dock att tänka på är att bordcirkelsågen sällan är portabel och tar mycket plats, likt en bandsåg. Bordcirkelsågen är också en av de sågarna där risk finns för att ta skada och råka ut för olyckor.

Kap- och gersåg är också denna en typ av cirkelsåg som de flesta någon gång har stött på. Den stora fördelen med kap- och gersågar är att man kan gera och därmed såga diagonala snitt. Detta är extra hjälpsamt om man planerar att kapa lister som möts i ett hörn. Dock är denna typ betydligt mindre precis än både bordcirkelsågen och en bandsåg.

Sticksågen är en såg som oftast är portabel och som fungerar genom att sågbladet är extra tunt, likt en bandsåg. Det tunna bladet gör det extra enkelt att kapa genom en märkt linje eller en form, exempelvis ett hål.

En motorsåg har såklart begränsade likheter med både en bandsåg och alla andra sågar. Men kan oavsett användas för väldigt många användningsområden. Exempel på detta kan vara att såga ned träd, klyva och kvista av.